Vi giver de bedste muligheder
for de børn, der har det sværest

Undløse
Brønshøj
City
/

Pilelygaard tilbyder

Dagbehandling

Pilelygaard er et skole- og dagbehandlingstilbud. Det vil sige, at eleverne på Pilelygaard har vanskeligheder, der arbejdes med både specialpædagogisk og behandlingsmæssigt. Når vanskelighederne behandles via en individuel planlagt tilgang, sikrer vi, at børnene kommer i trivsel og bedring, således at de kommer tættere på tilbagevenden til mindre indgribende skoletilbud.

 Specialundervisning

Vores elever har meget ofte vanskeligt ved at følge almindelig undervisning og har faglige huller. De har brug for, at man finder den tilgang til dem, hvor de kan tilegne sig flest mulige skolefaglige kompetencer. På Pilelygaard tilrettelægges al undervisning med udgangspunkt i eleven, og vi træner de færdigheder, der kan gøre dem klar til folkeskolen igen.

Familiearbejde

En tæt kontakt til familien er obligatorisk på Pilelygaard. Vi er især i starten meget opsøgende, fordi vi vil rapportere jævnligt og lære familien at kende.  Vores psykolog tilbyder gerne forældre hjælp til forståelsen af barnets vanskeligheder og sikkerhedsstrategier, således vi kan arbejde sammen om at finde gode måder at tackle barnet på, som giver resultater både i hjemmet og i skolen.

Aktiviteter

Pilelygaard tilbyder en række aktiviteter i løbet af skoledagene. Det kan være ture med fagligt, sportsligt eller oplevelsesmæssigt indhold. Skolen går meget op i, at der skal være et fællesskab, der skaber relationer og udvikler eleverne socialt. Derfor vil der hver dag være hyggelige, spændende og lærerige aktiviteter, der kan bidrage til, at vores elever både udvikler sig og trives på Pilelygaard.

Motion og Kost

Motion og kost fylder en betydelig del på Pilelygaard. Der er fokus på bevægelse og et aktivt liv. Vi er meget optaget af introducere sport og outdoor til vores elever, da et fysisk velbefindende er en hjørnesten i et godt liv. Vi serverer både morgenmad, frokost og eftermiddagssnack på skolen.

Hjælp til skolevægring

Det kan være svært at komme i skole, hvis man har haft en lang pause eller har haft nogle dårlige oplevelser. Nogen har ligefrem angst. Pilelygaard kan tilbyde hjælp til at løse problemerne, hvis man indskrives på vores skole. Vi kan tage samtaler med eleven og forældrene, hvor vi tilpasser indsatsen, så barnet kan vænne sig til den nye skole. Vi har mulighed for at tilknytte en fraværsindsats, som en del af vores tilbud

Vores kunders erfaringer og anbefalinger

/

Direktion

Bo Hedegaard Jacobsen

Chefpsykolog Pilelygaard Undløse

Mads F. Klemmensen

Chefpsykolog Pilelygaard København City

Tobias Kolding Karnøe

Chefpsykolog Pilelygaard København