nyheder

En af parkeringspladserne er markeret med et stort gult X for at vise, at der ikke må parkeres.

Udlejning af fælleshus

Her kan du leje foreningens fælleshus ved hjælp af vores integreret bookingkalender

 

(Kommer snart)

Salg og Fremleje

Her kan du finde procedurer, priser og skemaer vedrørende salg og fremleje af din/jeres andelsbolig.

Referater

Her kan du finde et kartotek over de referater som er ført ved generalforsamlinger og diverse bestyrelsesmøder.