Bestyrelsen

Som vedtaget på Generalforsamlingen d. 29.04.2022 og efterfølgende konstituering ser bestyrelsens sammensætning således ud:

Formand

Henrik Ømark

næstformand og YDAM repræsentant

Lasse Paludan Bentsen

sekretær

Sandra Langsted

kasserer

Nadia-Kim Brinkmann Momme
Christian Skjærbæk
Halfdan Lauridsen
Anh-Nhi Thi Huynh
DEA KEHLERS

YDAM-repræsentant

Jesper Weile

Suppleant

Marc Ludwig

Suppleant

Mads Bruusgaard-Mouritsen

Suppleant

Charlotte Green

Selskabets korrespondance og løbende opdatering af hjemmesiden håndteres af selskabets administrative medarbejder Marianne Bonnichsen. Brevpost kan sendes til selskabets adresse:

c/o Fælles AkutModtagelse

att.: Sekr. Marianne Bonnichsen

Kresten Philipsens Vej 15
6200 Aabenraa, Danmark