Forskning og metoder

Pilelygaard forskning og undervisning

Pilelygaard dagbehandlingstilbud henvender sig børn eller unge med gennemgribende vanskeligheder i både skolen, hos familien og i fritiden. Mange af eleverne har blandingsdiagnoser og miljøpåvirkninger, der sat dybe spor hos dem og påvirker deres funktionsniveau på flere områder. Resultatet er børn og unge, som har alvorligt brug for hjælp for at blive i stand til at leve et godt voksenliv med en god livskvalitet. Den pædagogiske og psykologiske støtte på Pilelygaard kan være helt afgørende for, om disse børn og unge får en chance for et normalt liv. Derfor er den faglige opgave med at drive denne type dagbehandlingstilbud også meget krævende.

Det kan tage mange år for et dagbehandlingstilbud at tilegne sig erfaringer med, hvilke tiltag og interventioner der fører til de bedste resultater. På Pilelygaard mener vi, at det er vigtigt, at denne viden ikke går tabt eller udelukkende bliver et internt anliggende på skolerne. Hele samfundet bør kunne drage nytte af de positive og negative erfaringer specialpædagogikkens markarbejdere gør sig i dagligdagen. Derfor har Pilelygaard oprettet en selv-finansieret forsknings- og uddannelsesafdeling.

Vi kalder den; Pilelygaard Uddannelses- og Forskningsafdeling (PUF). Denne afdeling har til formål at opsamle relevant viden fra skolernes praksis, bruge det som grundlag for uddannelse af medarbejdere, og videreformidle dette gennem forskningspublikationer.

Afdelingen ledes af cand.psych., Ph.d Henrik Skovlund og cand.psych., stud.phd. Bo Hedegaard Jacobsen, som er henholdsvis psykolog og chefpsykolog på Pilelygaard. Da forskerne dermed er blandt skolernes praktiserende personale, sikres en nær forbindelse mellem forskning og praksis som udgangspunkt. PUF samarbejder derudover med andre forskere indenfor beslægtede områder. Bo Hedegaard Jacobsen er medejer af skolerne, Chefpsykolog og Ph.d. studerende. Henrik Skovlund er tidligere lektor på DPU, Århus Universitet, med over ti års udgivelser indenfor det special- og socialpædagogiske felt, heriblandt flere publikationer med fokus på ADHD og Autisme. Disse er nu listet og opsamlet under PUFs hjemmeside.

Uddannelse

Følgende uddannelsesforløb er afholdt på Pilelygaard 2023:

1. Goxit – Den Gode Bande Exit.
2. ADHD og ASF Diagnoser – Hjælp eller stigma?
3. Diagnosticerede børns selvforståelse.
4. Eksperimental Socialpsykologi: Social kontrol.
5. Behaviorismens udvikling.
6. Humanistisk-Eksistentialistisk Psykologi.
7. Infantil kognition som forsvarsmekanisme.
8. Reinforceringstyper.
9. Autismens symptomer.
10. Udviklingshæmning.

Publikationer

Følgende publikationer er udgivet:

Skovlund, H. (2023). GOXIT – Den gode bandeexit. Tidsskrift for Socialpædagogik 26.
årg. nr. 1, 2023.

Skovlund, H., Lerche Mørck, L., & Celosse-Andersen, M. (2023). The art of not being neutral in qualitative research. Qualitative Research in Psychology, 1-19.

Skovlund, H., & Larsen, N. L. (2022). Recidivism into Criminal Gangs as a Problem of Social Identity—Some Applications from the Perspective of Pragmatism. The British Journal of Social Work, 52(4), 2217-2233.*

Skovlund, H.; Larsen, N. L. (2021). Bandekriminalitet, tilbagefald og identitetskonflikter : Et kritisk syn på Exit-programmer. Tidsskrift for Socialpædagogik, Bind 24, Nr. 2, 2, 12.2021, s. 85-97.

Skovlund, H. (2020). Inklusionslov, folkeskolereform og narrativisme – En kritik af en inklusionspraksis. Specialpædagogik, Bind 40, Nr. 2, 2, 2020, s. 3-16.

Skovlund, H. (2019). Alienation–a long-overlooked concept of relevance to social work? Social Work & Society, 17(1).*

Skovlund, H. (2019). Attention-deficit hyperactivity disorder and autism spectrum disorder diagnoses as ideal types: A reinterpretation of stigma within the context of mainstream education. Theory and Research in Education, 17(1), 82-99.

Skovlund, Henrik (2019). Inklusion af børn med ADHD og ASF diagnoser. Inklusion og eksklusion: en grundbog. red. / Anne Grete Holtoug. København: Hans Reitzels Forlag, 2019. s. 387-404.

Skovlund, H. (2018). Behaviorismens status i den inkluderende folkeskole : en genaktualisering af den pædagogiske kontrovers mellem frihed og kontrol. Specialpædagogik, Bind 38, Nr. 1, 1, s. 2-27.

Skovlund, H. (2017). Diagnoser og stigma i den inkluderende folkeskole : en socialfænomenologisk indfaldsvinkel til en uforløst debat. / Skovlund, Henrik. I: Specialpædagogik, Bind 37, Nr. 2, s. 2-22.

Skovlund, H. (2017). Inklusion af børn med psykiatriske diagnoser : hvor skal vi hen? Specialpædagogik, Bind 37, Nr. 3/4, 2017, s. 52-64.

Skovlund, H. & Hedegaard Jacobsen, B. (2016). Kan diagnoser være retningsgivende for pædagogisk psykologisk intervention? et inklusionsperspektiv. Specialpædagogik, Nr. 2, 2, 2016, s. 17-38.

Skovlund, H. (2015). Identitetens betydning for tilbagefaldsproblematikker hos udsatte unge. Udsatte børn og unge: en grundbog. red. / Torsten Erlandsen; Niels Rosendal

Jensen; Søren Langager; Kirsten Elisa Pedersen. 1. udg. København : Hans Reitzels Forlag, s. 147-157.
Skovlund, H. (2014). Fællesskabets betydning for elevers personlige og sociale udvikling. I Elevers læring og udvikling: også i komplicerede læringssituationer. red. / Ole Løw; Else Skibsted. 1. udg. København : Akademisk Forlag, s. 19-31.

Skovlund, H. (2014) Inclusive and exclusive aspects of diagnosed children's self- concepts in special needs institutions. International Journal of Inclusive Education, Bind 18, Nr. 4, 2014, s. 392-410.

Holmboe, A. og Skovlund, H (2014). Indfaldsvinkler til vellykket inklusion i folkeskolen. Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift, Bind 51, Nr. 2, 2, 2014, s. 3-20.

Skovlund, H. (2012). Diagnosticerede børns selvforståelse i et samfundsinkluderende perspektiv. Tidsskrift for Socialpædagogik, Bind 15, Nr. 1, 2012, s. 30-39.

Skovlund, H. (2012). Stemmer fra diagnosticerede børn om relationer i specialpædagogiske fællesskaber. Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift, Bind 49, Nr. 6, 2012, s. 423-437, 456-457.

Skovlund, H. (2011). Diagnoser som aspekt af børns selvforståelse i specialpædagogiske forløb. I Diagnoser i specialpædagogik og socialpædagogik . red. / Inge Bryderup. 1. udg. København : Hans Reitzels Forlag. s. 154-179.

Skovlund, H. (2011). Overcoming Problems of Relativism in Postmodern Psychotherapy. Journal of Contemporary Psychotherapy, 41(3), 187-198.*

Database

forskning, der har været relevant for vores praksis: